Why Not

Why Not là Thạc sĩ Toán học Khoa học Máy tính, hiện anh đang là một Data Scientist, chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề kỹ thuật trong việc phát triển các sản phẩm AI. Nghiên cứu chính của anh bao gồm Computer Vision, Audio Processing. 

Sở thích của anh là chia sẻ, nghiên cứu công nghệ mới, coding và chơi thể thao. 

Xem thêm một số nghiên cứu của Why Not tại Google Scholar.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants