Nut Noise

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, Nut Noise có một tâm hồn mong manh, đa sầu đa cảm.

Nut Noise đến với thế giới mong muốn học hỏi những điều mới, hy vọng được góp một phần bé nhỏ để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants