Nekogami

Một kỹ sư qua đường không thích nói về bản thân và cũng lười viết.

Những bài viết của Nekogami có thể giúp các bạn hữu duyên xem được tiến bước trên con đường kỹ thuật dễ dàng hơn.

「でっかい 夢 は 無限大」

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants