Khoa Trần

Kỹ sư 9x tốt nghiệp thủ khoa trường đại học FPT ngành Software Engineering.

Khoa tự nhận mình là người khắt khe khi nói về các triết lý thiết kế, phát triển và vận hành phần mềm. Tin tưởng vào triết lý học tập suốt đời và tầm quan trọng của việc xây dựng Engineering Culture, gia tài của Khoa không có gì ngoài máy tính và hàng trăm quyển sách. Khoa có niềm tin rất lớn vào giấc mơ công nghệ sẽ đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, Khoa không ngừng thay đổi và làm mới bản thân. Khoa trân trọng sự tử tế, lòng biết ơn, dành thời gian để làm những việc ý nghĩa, đặc biệt là cho những người yêu quý.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants