Hơi Già

Đến với nghề code đã hơn 20 năm, đến nay tác giả vẫn miệt mài code. Với số năm code đó có thể được xem là "già" trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

Dù gọi là Hơi Già nhưng anh vẫn luôn giữ niềm đam mê lớn với công nghệ, vẫn thích làm những công việc khó nhằn liên quan đến công nghệ mới.

Sở thích: Nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ về tech với các bạn cùng chí hướng (hoặc không).

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants