Hà Hoàng

Gần 10 năm trong ngành IT với gần 5 năm kinh nghiệm làm Data Engineer, Hà Hoàng mong muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho cộng đồng thông qua những bài viết về kỹ thuật. Đó cũng là một cách để hệ thống kiến thức và nâng cao trình độ.

Sở thích: Đọc, tìm hiểu và trao đổi về những tiến bộ công nghệ.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants