Át Cơ

Thích ăn kem và cà khịa cả thế giới.

Át Cơ là tiếng nói của những kỹ sư công nghệ rụt rè, ít nói nhưng một khi đã làm là rất được việc. Các đóng góp của Át Cơ xuất phát từ động lực phát triển cộng đồng công nghệ Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants