Microsoft chính thức phát hành Visual Studio 2022 và .NET 6

Ngày 8/11/2021, Microsoft đã chính thức phát hành phiên bản Visual Studio 2022 và .NET 6. Cả hai bản phát hành này đều hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm code tốt hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn cho các Developer.

Người dùng đã có thể tải Visual Studio 2022 và .NET 6 từ hôm nay.

Visual Studio 2022: Cải tiến năng suất chỉnh sửa và gỡ lỗi

Visual Studio 2022 là bản phát hành đầu tiên của phiên bản Visual Studio 64-bit. Với bản Visual Studio 64-bit, Microsoft tin rằng nó sẽ giúp sử dụng tốt hơn các tài nguyên hệ thống, đặc biệt là khi làm việc với các giải pháp phức tạp trong thời gian dài. Theo Microsoft, trong thời gian đầu thử nghiệm VS 2022, khách hàng có thể chạy VS IDE trong nhiều ngày, ngay cả với các giải pháp có hơn 700 dự án.

Visual Studio 2022 cũng bao gồm một số chỉnh sửa và cải tiến việc debug (gỡ lỗi). Bản phát hành này cung cấp tính năng Hot Reload, cho phép các Developer chỉnh sửa code khi ứng dụng của họ đang chạy trong Visual Studio 2022. Song song đó, từ .NET CLI. cũng có khả năng Live Preview và thử nghiệm đa nền tảng với Linux ngay từ Windows.

Visual Studio 2022 có thể tải xuống từ bây giờ tại đây.

.NET 6: Thống nhất mọi nền tảng phát triển

Cùng ngày, Microsoft cũng chính thức phát hành .NET 6 cho Windows, Linux và macOS. .NET 6 cung cấp một nền tảng thống nhất trên trình duyệt, máy tính, Cloud, IoT và các ứng dụng di động bằng cách sử dụng cùng các thư viện .NET và khả năng chia sẻ code trên các nền tảng một cách dễ dàng. Bản phát hành này cũng bao gồm những cải tiến về hiệu suất, đặc biệt là file I/O.

Đây cũng là bản phát hành .NET đầu tiên hỗ trợ Apple Arm64 Silicon và hỗ trợ cả Windows Arm64. Bản phát hành này bao gồm công cụ biên dịch ahead-of-time được xây dựng lại và nhiều API mới.

.NET 6 bao gồm C# 10 và F# 6. Đây cũng là phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS) của .NET, có nghĩa là nó sẽ được hỗ trợ trong ba năm.

Chi tiết về các điểm mới của .NET 6 có thể xem tại đây.

Theo Microsoft

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants