Cách tích hợp Casdoor vào hệ thống nhanh - gọn - lẹ

Với sự linh hoạt và mạnh mẽ, Casdoor không chỉ cung cấp giải pháp quản lý danh tính và quyền truy cập mà còn tích hợp nhiều tính năng độc đáo cùng khả năng tương tác với nhiều framework và công cụ khác nhau.

Casdoor là một công cụ toàn diện để quản lý danh tính và quyền truy cập, tận dụng sức mạnh và tính linh hoạt của các khả năng ủy quyền từ Casbin. Cùng xem video về cách tích hợp Casdoor vào hệ thống một cách đơn giản và nhanh chóng.

Video được thực hiện bởi team Atekco.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants