Các tính năng cốt lõi của Bun

Bun sinh ra từ nhu cầu mong muốn việc phát triển phần mềm trở nên hiệu quả hơn, mang lại tốc độ siêu nhanh khi code, cung cấp công cụ all-in-one cho ứng dụng JavaScript, tăng khả năng trải nghiệm lập trình mượt mà hơn.

Với mục tiêu rõ ràng, Bun được thiết kế ra như một sự thay thế "drop-in" cho Node.js, loại bỏ các hạn chế không cần thiết trước đó, cải thiện hiệu suất, giảm thiểu độ phức tạp và tăng năng suất làm việc cho nhà phát triển.

Video được thực hiện bởi team Atekco.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants