Cách thức hoạt động của Grule

3 phút tìm hiểu nhanh về cơ chế vận hành cùng demo ngắn gọn ứng dụng Grule - một rule engine được viết bằng ngôn ngữ Go.

Với những tính năng nổi trội và dễ sử dụng, Grule giúp người dùng quản lý và thực thi các business rules một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Video được thực hiện bởi team Atekco.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants