Xây dựng AWS serverless application với Serverless Framework

Serverless Framework cung cấp toàn diện mô hình để người dùng có thể triển khai một cách nhanh gọn, hỗ trợ infrastructure provision kèm với business source code. Cùng Atekco tìm hiểu cách hoạt động và demo triển khai to-do list application sử dụng Serverless Framework trên AWS.

Hiện nay có nhiều nhà cung cấp dịch vụ giúp tạo ra các function sử dụng mô hình serverless khá dễ dàng như AWS Lambda, Google Cloud Function, Azure Functions, … Serverless framework open source được phát triển bằng ngôn ngữ Node.js, có khả năng hỗ trợ multi-cloud và được cộng đồng đánh giá khá cao.

Video lần này sẽ giới thiệu các chức năng cơ bản của một serverless framework, cách hoạt động cũng như ứng dụng thực tiễn trong dự án. Ngoài ra sẽ là phần demo serverless framework trên AWS, nhấn mạnh sự hỗ trợ của framework này trong việc automate deploy, infra as code, service catalog; giúp giải quyết các tác vụ real-time như xử lý file, streaming, data validation, data transformation, handle API request, …

Diễn giả Lê Minh Nhựt là một Cloud Solution Architect, có hơn 5 năm kinh nghiệm về cloud computing, chuyên thiết kế giải pháp cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Video được thực hiện bởi team Atekco.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants