Cập nhật tất tần tật về JDK

Tổng hợp tin tức về JDK liên quan đến bản đề xuất cải thiện của OpenJDK loại bỏ cơ chế của finalization, JDK 18 chính thức bước vào giai đoạn Rampdown, công bố nhóm chuyên gia đặc tả kỹ thuật cho JDK 19.

Upload image

Bản đề xuất cải thiện của OpenJDK chuyển sang trạng thái mới

Bản đề xuất cải thiện của JDK (JEP 421) - Deprecate Finalization for Removal đã chuyển từ trạng thái Proposed to Target thành Targeted trong JDK 18.

Bản đề xuất lần này loại bỏ cơ chế của finalization (được giới thiệu lần đầu trong JDK 1.0). Mặc dù cơ chế này sinh ra để giải quyết vấn đề rò rỉ tài nguyên (resource leak) trong ứng dụng nhưng nó lại gây ra một vài vấn đề nghiêm trọng khác, điển hình như độ trễ có thể xuất hiện ngẫu nhiên trong ứng dụng, việc phân luồng trong quá trình Finalizers không được kiểm soát rõ ràng. Chế độ luôn bật mặc định trong cơ chế này gây ra phản tác dụng cho những trường hợp không cần dùng đến.

JDK 18 chính thức bước vào giai đoạn 1 - Rampdown

Trong số các bản build có quyền truy cập sớm của JDK 18, bản build 27 đã được phát hành với các cập nhật sửa lỗi từ bản build 26. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.

Theo lịch phát hành, JDK 18 chính thức bước vào giai đoạn 1 - Rampdown. Điều này có nghĩa là source repo chính của JDK sẽ được tách riêng thành một repo JDK, có thể chạy ổn định và sẽ không có JEP bổ sung nào được thêm vào cho JDK 18 nữa.

9 tính năng cuối cùng cho bản phát hành GA (General Availability) vào tháng 03/2022 bao gồm:

Lập nhóm chuyên gia cho JDK 19

Yêu cầu đặc tả Java - JSR 394, Java SE 19 đã được đưa ra vào tuần trước để chính thức công bố nhóm 6 chuyên gia cho JDK 19, trong đó 2 thành viên từ Oracle là Iris Clark và Brian Goetz sẽ là trưởng nhóm. Ngày đánh giá công khai (public review) sẽ bắt đầu từ tháng 6/2022 đến 8/2022, ngày phát hành bản GA sẽ vào tháng 9/2022.

Xem thêm bản build 1 của JDK 19.

Theo InforQ

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants