C là ngôn ngữ lập trình hiệu quả nhất

Dựa trên 3 tiêu chí về thời gian chạy, bộ nhớ và mức tiêu thụ năng lượng, một nghiên cứu so sánh độ hiệu quả của các ngôn ngữ lập trình phổ biến đã chỉ ra rằng C chính là ngôn ngữ lập trình hiệu quả nhất.

Upload image

Một nhóm nghiên cứu người Bồ Đào Nha đã thực hiện một bài nghiên cứu có tựa đề "Energy Efficiency across Programming Languages: How does Energy, Time, and Memory Relate?" (tạm dịch: Hiệu quả năng lượng qua các ngôn ngữ lập trình: Năng lượng, thời gian và bộ nhớ có mối quan hệ như thế nào?), kết luận rằng C chính là ngôn ngữ lập trình hiệu quả nhất.

Nghiên cứu trên được bắt đầu thực hiện vào năm 2017 với mục tiêu so sánh độ hiệu quả của các ngôn ngữ lập trình phổ biến dựa trên 3 tiêu chí về thời gian chạy (time), mức độ sử dụng bộ nhớ (memory) và mức tiêu thụ năng lượng (energy). Bài đo được thực hiện bằng cách sử dụng 10 thuật toán tiêu chuẩn từ dự án Computer Language Benchmarks Game. Hiện nay, nghiên cứu đã có thêm bản cập nhật năm 2021 với phiên bản mới hơn của các ngôn ngữ lập trình.

Sau đây là bảng tổng kết sau khi thực hiện bài đo:

Upload image

Theo bảng tổng kết thì C là ngôn ngữ hiệu quả nhất dựa trên cả 3 tiêu chí: năng lượng, thời gian và bộ nhớ.

Ngoài ra, tác giả còn cung cấp thêm danh sách tối ưu dựa trên từng tiêu chí riêng như sau:

Upload image

Đối với các lập trình viên trên môi trường Cloud thì yêu cầu về thời gian và bộ nhớ rất quan trọng nên Go là ngôn ngữ đạt hiệu quả nhất trong môi trường này. Ngoài ra, các ngôn ngữ như Rust, Java, C#, C++ cũng đạt kết quả rất tốt và hoàn toàn phù hợp cho việc phát triển phần mềm trên Cloud.

Source code của toàn bộ bài đo cũng được các tác giả đưa lên Github.

Nguồn: Tổng hợp

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants