Microsoft giảm 80% phí thi chứng chỉ Azure Solutions Architect

Azure đang có kế hoạch cấu trúc lại chứng chỉ Azure Solutions Architect Expert bằng chứng chỉ mới AZ-305. Vừa qua, Azure đã công bố phiên bản beta của chứng chỉ này, cam kết giảm 80% chi phí cho 300 người dự thi đầu tiên trước ngày 17/12/2021.

Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert được thiết kế cho những chuyên gia về Cloud, những người chịu trách nhiệm tư vấn cho các bên liên quan và xây dựng những giải pháp Cloud cho doanh nghiệp. Kỳ thi cấp độ chuyên gia bao gồm những kỹ năng và hiểu biết của bạn về cấu hình cơ sở hạ tầng, bảo mật, triển khai khối lượng công việc, tạo và triển khai các ứng dụng.

Azure đang có kế hoạch cấu trúc lại chứng chỉ Azure Solutions Architect Expert bằng cách thay chứng chỉ AZ-303 và AZ-304 bằng chứng chỉ mới AZ-305. Ngày 16/11, Azure đã công bố phiên bản beta của AZ-305. Azure cũng ưu đãi giảm 80% chi phí cho 300 người đầu tiên thi chứng chỉ beta này trước ngày 17/12/2021. Xem code giảm giá tại đây.

Chứng chỉ AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions tập trung vào các kỹ năng cần thiết để thiết kế hệ thống Cloud và hybrid bao gồm khối xử lý (compute), hệ thống mạng (network), lưu trữ (storage), giám sát hệ thống (monitoring) và bảo mật (security). Bài thi cũng bao gồm các kỹ năng liên quan đến thiết kế hệ thống dựa trên các best practice và pattern như là Microsoft Cloud Adoption Framework cho Azure và Microsoft Azure Well-Architected Framework.

Ứng viên đạt được chứng chỉ này cũng cần phải có chứng chỉ AZ-104 Azure Administrator Associate.

Lộ trình cho việc lấy chứng chỉ Azure Solutions Architect Expert có thể có nhiều cách như sau:

  1. Mới bắt đầu: Cần lấy chứng chỉ Azure Administrator Associate, sau đó thi AZ-305 (beta).
  2. Đã có chứng chỉ Azure Administrator Associate: Cần thi thêm AZ-305 (beta).
  3. Đã có chứng chỉ AZ-303: Cần thi thêm AZ-305 (beta).
  4. Đã có chứng chỉ AZ-304: Cần thi AZ-303 trước khi bị loại bỏ vào ngày 31/03/2022.
  5. Thi cả hai AZ-303 và AZ-304 trước khi cả hai chứng chỉ này bị loại bỏ vào ngày 31/03/2022.

Theo Microsoft

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants